facebook twitter youtube mail
MENU
klubTAEKWON-DO / HISTORIA
klubzapisytaekwon-dotreningigaleriaegzaminykontakt
taekwon-do taekwon-do
taekwondo W latach 50 XX wieku, gen Choi Hong Hi wykorzystał swoje doświadczenia z Tae Kyon i Karate przy stworzeniu nowej sztuki walki, którą nazwał Taekwon-do.

Choi Hong Hi
Choi Hong Hi urodził się w 1918 r. w Hwa Dae, na terenie okupowanym przez Japonię. W wieku 12 lat rozpoczął naukę koreańskiej sztuki walki Taek Kyon u wielkiego mistrza Han II Dong. Starożytną sztukę walki nogami trenował do 19 roku życia, kiedy to wyjechał do Japonii, aby kontynuować naukę w szkole średniej oraz na uniwersytecie W Kyoto poznał nauczyciela Karate, z którym rozpoczął treningi W niecałe 2 lata zdobył swój pierwszy czarny pas (I dan), niewiele później kolejny (II dan).


Po wybuchu II Wojny Światowej Choi Hong Hi został wcielony do japońskiej armii i wysłany do Korei, gdzie następnie został skazany na 7 lat więzienia za szerzenie rebelii. Chcąc pozostać w jak najlepszej formie kontynuował treningi w więzieniu. Po wyjściu na wolność został oficerem armii koreańskiej, jednoczenie szkoląc w sztukach walki żołnierzy koreańskich i amerykańskich Po licznych awansach, w 1951 r otrzymał stopień generała brygady, a w 1954 r. generała dywizji.

napis W roku 1955 powołany został zespół ekspertów, szczegółowo badający opracowaną przez gen. Choi Hong Hi sztukę walki, nazwaną oficjalnie Taekwon-Do (Tae - stopa; Kwon - pięść; Do - droga, sposób). W następnych latach Taekwon-do zostało przyjęte zarówno w armii, jak i na koreańskich uczelniach.

W 1959 roku gen Choi Hong Hi przygotował specjalną grupę pokazową, składającą się z dziewięciu posiadaczy najwyższych stopni mistrzowskich, której zadaniem była promocja Taekwon-do poza granicami kraju. W tym samym roku powstała Koreańska Federacja Taekwon-do. której prezydentem został gen. Choi Hong Hi. Popularność Taekwon-do w odwiedzonych krajach doprowadziła w 1966 roku do powstania Międzynarodowej Federacji Taekwon-do (International Taekwon-do Federation).

Choi Hong Hi poświęcił życie rozwijaniu i promowaniu sztuki walki, łączącej w sobie zarówno tradycyjne wartości i filozofię wschodu, jak również efekty badań z zakresu biomechaniki. anatomii i fizjologii Wiedza dotycząca tej sztuki spisana została w 15-tomowej Encyklopedii Taekwon-do.

Gen. Choi Hong Hi zmarł 15 czerwca 2002 roku, w wieku 84 lat w Phenianie
copyright©taekwondo.pl
create by MK
KLUB   |   ZAPISY   |   TAEKWON-DO   |   TRENINGI   |   GALERIA   |   EGZAMINY   |   KONTAKT