Rozpoczynamy treningi! Zobacz harmonogram

Ognisko TKKF Taekwon-Mokotów

Zapraszamy do najlepszej i jedynej autoryzowanej, przez założyciela stylu gen. Choi Hong Hi, sekcji Taekwon - Do w Warszawie. Sekcja prowadzi głównie naukę Taekwon-Do tradycyjnego dając jednak zainteresowanym możliwość przygotowania się do startów w konkurencjach sportowych. Nasi najlepsi adepci odnoszą znaczące sukcesy zarówno na mistrzostwach ogólnopolskich jak i międzynarodowych.

Zapewniamy zajęcia na najwyższym poziomie dydaktycznym.
Udział w zawodach i imprezach organizowanych przez Okręgowy Związek TKD i Polski Związek TKD. Uczestnictwo w seminariach i obozach szkoleniowych Gwarantujemy ciągłość szkolenia i regularne egzaminy.

Treningi prowadzone są przez dyplomowanych trenerów. Zajęcia przystosowane są do wieku, zaawansowania i możliwości psychofizycznych ćwiczących. Uzyskiwane postępy są źródłem satysfakcji i przyjemności dla ćwiczącego. Zajęcia likwidują wady postawy i problemy z kręgosłupem.