Taekwon-do jest pochodzącą z Korei sztuką walki, wymyśloną i naukowo opracowaną przez gen. Choi Hong HI. W dosłownym tłumaczeniu Taekwon-do znaczy: Tae (stopa), Kwon (pięść), Do (droga sposób).

"Jako że Taekwon-do jest sztuką samoobrony ukierunkowaną na wzmocnienie moralne, rozwój intelektualny; wdzięczność technik, potężną siłę oraz piękno formy fizycznej, może być uważane za element życia codziennego, jak oddychanie i myślenie." - Choi Hong Hi 

W dużym uproszczeniu. Taekwon-do jest rodzajem walki wręcz, zaprojektowanym z myślą o samoobronie. Jest to zbadana naukowo i szczegółowo udokumentowana sztuka walki, pozwalająca za pomocą treningu ciała i umysłu, w najwyższym stopniu wykorzystać możliwości ciała w celu samoobrony Taekwon-do pozwala pozyskać umiejętności oraz pewność siebie pozwalające nie tylko obronić się przed przeciwnikiem, ale również go pokonać.

Zasady Taekwon-do

Sukces albo porażka w trenowaniu Taekwon-do zależą w dużej mierze od tego. jak ktoś rozumie i urzeczywistnia w życiu zasady Taekwon-do. które powinny służyć za drogowskaz wszystkim poważnie traktującym tę sztukę 

Zasady

Uprzejmość

Uczciwość

Wytrwałość

Samokontrola

Niezłomny duch

Przysięga adepta Taekwon-do:

  1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do
  2. Będę szanował instruktora i starszych stopniem 
  3. Nigdy nie nadużyję technik Taekwon-do 
  4. Będę bronił wolności i sprawiedliwości 
  5. Będę rzecznikiem pokoju na świecie 

Taekwon-do składa z pięciu głównych elementów. Są to ruchy podstawowe, układy formalne, ćwiczenia przygotowujące, walka oraz samoobrona. Wszystkie te elementy są ze sobą tak mocno powiązane, że oddzielenie jednej fazy nauki od drugiej jest niemożliwe.

Ruchy podstawowe są potrzebne do walki oraz układów, natomiast zarówno układy, jak i walka są niezbędne w doskonaleniu ruchów podstawowych Poprzez ciągłe ćwiczenie układów atak i obrona stają się odruchem warunkowym Moc oraz precyzja muszą być rozwijane do tak wysokiego stopnia, by jeden cios wystarczył do powstrzymania przeciwnika, a uczeń mógł zmienić pozycję i zablokować lub zaatakować innego przeciwnika. Po opanowaniu układów podstawowych, uczeń może zacząć wykorzystywać tak zdobyte umiejętności w walce z prawdziwymi, poruszającymi się przeciwnikami. Równolegle z walką uczeń musi rozpocząć rozwijanie własnego ciała oraz wzmacnianie rąk i nóg. które służą za narzędzia ataku i bloku. Gdy uczeń opanuje ruchy podstawowe, układy, walkę oraz ćwiczenia przygotowujące, nadchodzi czas by przetestować swoją koordynację, szybkość, równowagę oraz koncentrację przeciwko spontanicznym atakom w samoobronie. 

Historia

W latach 50 XX wieku, gen Choi Hong Hi wykorzystał swoje doświadczenia z Tae Kyon i Karate przy stworzeniu nowej sztuki walki, którą nazwał Taekwon-do.

Choi Hong HiChoi Hong Hi urodził się w 1918 r. w Hwa Dae, na terenie okupowanym przez Japonię. W wieku 12 lat rozpoczął naukę koreańskiej sztuki walki Taek Kyon u wielkiego mistrza Han II Dong. Starożytną sztukę walki nogami trenował do 19 roku życia, kiedy to wyjechał do Japonii, aby kontynuować naukę w szkole średniej oraz na uniwersytecie W Kyoto poznał nauczyciela Karate, z którym rozpoczął treningi W niecałe 2 lata zdobył swój pierwszy czarny pas (I dan), niewiele później kolejny (II dan).

Po wybuchu II Wojny Światowej Choi Hong Hi został wcielony do japońskiej armii i wysłany do Korei, gdzie następnie został skazany na 7 lat więzienia za szerzenie rebelii. Chcąc pozostać w jak najlepszej formie kontynuował treningi w więzieniu. Po wyjściu na wolność został oficerem armii koreańskiej, jednoczenie szkoląc w sztukach walki żołnierzy koreańskich i amerykańskich Po licznych awansach, w 1951 r otrzymał stopień generała brygady, a w 1954 r. generała dywizji.

napisW roku 1955 powołany został zespół ekspertów, szczegółowo badający opracowaną przez gen. Choi Hong Hi sztukę walki, nazwaną oficjalnie Taekwon-Do (Tae - stopa; Kwon - pięść; Do - droga, sposób). W następnych latach Taekwon-do zostało przyjęte zarówno w armii, jak i na koreańskich uczelniach. W 1959 roku gen Choi Hong Hi przygotował specjalną grupę pokazową, składającą się z dziewięciu posiadaczy najwyższych stopni mistrzowskich, której zadaniem była promocja Taekwon-do poza granicami kraju. W tym samym roku powstała Koreańska Federacja Taekwon-do. której prezydentem został gen. Choi Hong Hi. Popularność Taekwon-do w odwiedzonych krajach doprowadziła w 1966 roku do powstania Międzynarodowej Federacji Taekwon-do (International Taekwon-do Federation).

Choi Hong Hi poświęcił życie rozwijaniu i promowaniu sztuki walki, łączącej w sobie zarówno tradycyjne wartości i filozofię wschodu, jak również efekty badań z zakresu biomechaniki. anatomii i fizjologii Wiedza dotycząca tej sztuki spisana została w 15-tomowej Encyklopedii Taekwon-do.

Gen. Choi Hong Hi zmarł 15 czerwca 2002 roku, w wieku 84 lat w Phenianie